קוורטט, תערוכה קבוצתית, גלריה בנימין, תל אביב, 2014

מרב שין בן אלון, מתוך הטקסט לתערוכה


"(...)במעין מהלך הפוך מתערוכה קבוצתית שבה מתקיימת קרבה המייצרת תזה, יצרו האמניות נועה בן-נון מלמד, איריס חסיד, נורית ירדן ופראנס לבה-נדב ארבע מיני תערוכות, כל אחת בקיר נפרד, כמעט רטרוספקטיבי. העבודה על התערוכה "קוורטט", שהיא תוצר של דיאלוג בין האמניות שאצרו את התערוכה מתוך שיתוף פעולה קבוצתי, החלה ברעיון לנסות לבדוק את המוטיבים הבולטים שכל אחת השתמשה בהם ביצירה שלה לאורך השנים ומהם לייצר לקסיקון דימויים אישי. תהליך הבדיקה המשותף והשמירה על האוטונומיה של כל אחת, הולידו חיבורים בלתי צפויים בין הקירות, בין הדימויים ובין הנרטיבים הגלויים והסמויים(...)

(...)הקיר של נורית בתערוכה משלב עבודות מהספר "ארוחה משפחתית", מהסדרה "שבץ נא", מהתערוכה "במרחק הליכה" ומהפייסבוק והיא רואה במארג כולו סוג של פורטרט עצמי. בתחביר הנוכחי אפשר למצוא דימויים של שעוונית וטפטים, צעצועים, תמונה מהאלבום המשפחתי שאביה צילם, צילומי נערות, כרטיס של נערת ליווי ועוד.
בדימוי של מטוס אייר פראנס, היא בוחרת לצלם את המטוס מלמעלה, מעל העננים. נקודת מבט בלתי אפשרית, המייצרת בלבול ומשחק עם קנה המידה של אווירון צעצוע. ירדן מסמנת לצופה שהצילום אינו בהכרח דובר אמת. במשך שנים היו מרבית צילומיה מבוימים וצולמו באור טבעי במרפסת הביתית.

בשנתיים האחרונות החלה לצלם בחוץ, בסביבת הבית "את הדברים שעד היום בחרתי להתעלם מהם" להגדרתה. ירדן יוצרת בשלוש השנים האחרונות פרויקט לפייסבוק שבו היא מעלה סדרות של דימויים שהיא מצלמת ברחבי העיר: דימוי הפרחים בקיר שלה לקוח מהסדרה השבועית "פרחים לשבת", כמו גם הדימויים מתוך הסדרות "טיפ" ו"פועלים". המבט של ירדן על מה שנמצא בסביבה הקרובה מעלה תחושה של התבוננות מחדש בסתמי, היומיומי, הפאתטי והפואטי(...)"