מזל וברכה, תערוכה קבוצתית, בית התפוצות, תל אביב, 2014. אוצרת: כרמית בלומנזון


כרמית בלומנזון מהטקסט לקטלוג


"(...) נורית ירדן מכסה עמוד באובייקטים מצולמים, היא יוצרת מחדש בחלל בית התפוצות את האסתטיקה של עמודי התצוגה המגובבים מחנויות המזכרות ליד ביתה באלנבי ובן יהודה. זהו מבט אירוני על אובייקטים של אמונה, מזל וברכה אשר מוסחרו לעייפה, והפיכתם לסחורה רוקנה אותם ממשמעות והותירה רק מראית עין. 

עבודותיה כוללות בין השאר: מגנטים של חמסות עם תווית המחיר עליהם, טלפונים ניידים עם כיסויי פלסטיק ועליהם ציורים של הבבא סאלי והרב עובדיה יוסף, צלחות עם מטבעות טיפ. היא מעלה לדיון שאלות על סטריאוטיפים, אסתטיקה גבוהה ונמוכה והאם אפשר בכלל לסווג אותן, מה נחשב יקר ומה זול, מה חשוב ומה שולי. אילו ריטואלים התקבעו כנורמה חברתית-תרבותית בעידן הקפיטליסטי והחומרני של תקופתנו, ואילו ירשנו מתקופות קדומות ביותר בהיסטוריה האנושית והם עדיין נוכחים בחיינו, קשורים קשר הדוק למערכת הערכים של החברה והתרבות ואף משקפים ומשמרים אותם. כך בודקת ירדן את הגבולות בין אמונה לסגידה ובין רוחניות לאמונות תפלות, ואת המופע הפשוט והיום-יומי של הרצון לדבוק בטקסים קדומים, בסמלי העצמה וברכה עתיקים, המשרתים אותנו, על הגבול הדק שבין הפואטי לפתטי(... )"