Transference,  סדרה עבודות מתערוכה קבוצתית, גלריה שלוש, תל אביב, 2010, אוצרת: נירה יצחקי

  
לאחרונה קיבלתי במתנה קופסה ממוזיאון העיצוב בלונדון שכללה משחק כמו שהיה לי בילדותי ובו דמויות מקרטון של שני מבוגרים, שלושה ילדים, שני כלבים והרבה בגדים ותספורות שאפשר להרכיב מהן משפחות שונות.
 
צילמתי ארבע סצנות מבוימות בשחור לבן (כחלק מפרויקט גדול יותר), כשבכל אחת מהן נראית משפחה מסוג אחר עומדת פרונטאלית. העמדה זו משקפת את האופן שבו משפחות נוהגות להצטלם לאלבום המשפחה. הצילומים נטענים במשמעות בזכות ההשלכה שהצופה עושה עליהם מעולמו האישי, בהתאם להיסטוריה שלו, לאישיותו ולתרבות שממנה הוא בא. כפי שקורה במבחני השלכה בפסיכולוגיה, כך גם כאן יכולות להיות מספר רב של פרשנויות לעבודות. 
 
כל הדמויות מהקרטון, הן דמויות שטנץ חסרות מגדר ורק הבגדים, התספורת והעולם שנבנה סביבן, מעניקים להן זהות מגדרית, אופי וגיל. 
 
למרות שאלו דמויות דו ממדיות ללא רגליים, העומדות על מעמד מקרטון, בחירת הלבוש, השיער, ההעמדה שלהן ובניית רקעים משתנים, יוצרים אווירה של חיים ממשיים וחושפים מערכות יחסים המוציאות את הדמויות מהמשחק אל המציאות והצופה נוטה לבנות סיפור אישי סביב כל צילום.