בריסטולים, תערוכה קבוצתית, מוזיאון בת ים, 2011, אוצרים: טלי תמיר ומאיר טאטי

 "קווים אדומים" - סדרת עבודות של נורית ירדן בתערוכה

מתוך הטקסט של טלי תמיר

"(...)התערוכה בריסטולים מתבוננת בתהליכי חינוך, במנגנוני חברות, ובדרכים בהם מתעצב עולמם של אזרחים צעירים. היא מפנה מבט אל המוסד החינוכי, אל מערכת היחסים בין מורה לתלמיד ובין תלמיד לבין החלל שבו הוא מבלה את מירב זמנו. הבריסטול - המצע האולטימטיבי עליו מועמסים מסרים חינוכיים ואידיאולוגיים – כללים, דימויים, פתגמים וחוקים - מתפקד בתערוכה כסמן ומוביל רעיוני: התערוכה מבקשת לבחון את הסביבה הבית ספרית הנורמטיבית כסביבה אידיאולוגית, הרואה את התלמיד בעיניה-שלה, ומעצבת אותו למידותיה. היא בוחנת גם את הסביבה האסתטית הבית ספרית, דלה ככל שתהיה, ותוהה אילו בני אדם צומחים בתוכה, והאם הותירה בהם עקבות ויזואליים. שאלות על דידקטיקה, אמצעי הוראה והפוטנציאל החינוכי של האמנות כפרקטיקה של מחשבה עולות בתערוכה תוך-כדי חציית הקווים בין אמנות גבוהה לבין תוצרים ויזואליים כמו לוח וגיר, מחברות מקושטות, ספרי לימוד ושפת הבריסטול(...)"